„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

Jan Amos Komenský 1592–1670